Viet ANPR là thư viện đọc biển số xe máy và xe hơi (ô tô) dành cho các bãi xe ghi nhận biển số xe ra vào. Viet ANPR có tốc độ đọc nhanh, chính xác, nhiều chức năng đáp ứng được các nhu cầu đa dạng của quý khách. Ngoài ra có thể đọc được các màu sắc như biển trắng, biển xanh dương, biển vàng.

Viet Parking là phần mềm cổng kiểm soát bãi xe (phần mềm giữ xe) dành cho khách hàng muốn tự triển khai bãi xe để tiết kiệm chi phí hoặc có nhu cầu chuyên biệt để kiểm soát xe ra vào. Chúng tôi có thể lập trình thêm hoặc điều chỉnh tính năng theo yêu cầu của quý khách.

Viet ANPR đã trải qua một quá trình phát triển lâu dài và cải tiến dựa trên nhu cầu của quý khách hàng, đã được khách hàng khắp Việt Nam tin tưởng.

Viet ANPR có thể đọc được hình ảnh trong nhiều tình huống sử dụng khác nhau.

Hướng dẫn quý khách cài đặt phần mềm, kết nối camera và thiết bị ngoại vi khác

Hướng dẫn quý khách tự tích hợp Viet Parking bằng ngôn ngữ C#, C++ và VB.NET