Hướng dẫn sử dụng tính năng đọc hàng loạt ảnh biển số xe

Nếu quý khách có nhiều hình ảnh biển số xe và cần đọc hàng loạt thì phần mềm Viet ANPR sẽ giúp quý khách đọc hàng loạt để tiết kiệm thời gian. Quý khách chọn folder chứa ảnh, sau đó phần mềm sẽ nhận diện hàng loạt và xuất kết quả vào file excel.

Bước 1: download chương trình Viet ANPR

Quý khách có thể tải chương trình Viet ANPR bằng link bên dưới, sau đó liên hệ số 093825125 để mua key sử dụng.

https://vietanpr.com/download/VietANPR.zip

Bước 2: chọn folder chứa ảnh và tiến hành đọc hàng loạt

  • Chọn folder chứa ảnh, lưu ý chương trình chỉ đọc 2 loại ảnh là jpg và png, nếu quý khách muốn đọc loại file khác vui lòng liên hệ. Chương trình sẽ load các file ảnh
  • Chọn kiểu hiển thị là đường dẫn tuyệt đối hoặc tương đối
  • One thread là đọc lần lượt từng ảnh, Multi thread là đọc nhiều ảnh cùng lúc. Bạn nên chọn multithread nếu CPU của bạn mạnh & có nhiều core, nếu không bạn nên chọn One thread.
  • Ấn nút detect để bắt đầu đọc ảnh
  • Export ra file excel đuôi xlsx

File excel có biển số đã đọc được và ký tự alphanumeric của biển số đó (chỉ gồm số và chữ)

Trong quá trình sử dụng nếu cần tư vấn quý khách vui lòng liên hệ 0939825125 để được tư vấn tính năng và hướng dẫn sử dụng.

Categories: