Hướng dẫn đọc nhiều biển số xe trong ảnh

Phần mềm nhận diện biển số Viet ANPR đã cập nhật tính năng mới: đọc nhiều biển số trong ảnh đồng thời. Trước đây Viet ANPR có khách hàng chủ yếu là các bãi xe nên chỉ có 01 biển số trong ảnh.

Với các yêu cầu mới từ khách hàng VisCom Solution đã bổ sung thêm tính năng đọc nhiều biển số trong ảnh với các option theo thực tế như sau:

  • Đọc tất cả biển số trong ảnh
  • Đọc 01 biển số gần góc trên bên trái nhất (default)
  • Đọc 01 biển số kích thước lớn nhất
  • Đọc 01 biển số gần trung tâm nhất

Đọc tất cả biển số trong ảnh

Tất cả biển số trong ảnh sẽ được nhận diện và nối lại với nhau bằng ký tự ; (chấm phẩy)

Đọc 01 biển số gần góc trên bên trái nhất (default)

Đây là chế độ mặc định, cho dù có nhiều biển số cũng chỉ trả về biển số đầu tiên

Đọc 01 biển số kích thước lớn nhất

Biển số lớn nhất (diện tích = rộng x cao) đồng nghĩa với biển số gần nhất.

Đọc 01 biển số gần trung tâm nhất

Biển số có điểm giữa gần nhất với điểm giữa của ảnh sẽ được trả về

Nếu có yêu cầu khác quý khách vui lòng liên hệ 0939825125 để được tư vấn và hướng dẫn sử dụng.

Categories: